SSF logo

MENY

Medlemsinformation

Vänd dig till styrelsen när du har frågor om medlemsansökning, aktivitetsintyg, licensansökningar etc.

medlemmar

Medlemsinfo

Skjutbanetillståndet är klart!

(2019-07-18)

Äntligen är vårt Skjutbanetillstånd i hamn! Vi öppnade banan lördagen den 20/7 med en infoträff där medlemmar kunde närvara och få till sig de nya direktiven som även står på skjutbaneinstruktionen. (finns att ladda ned under fliken "skjutbanan")

Innan ni nu åker upp och skjuter så ta del av denna samt läs igenom säk:B

Det är av största vikt att dessa följs till punkt och pricka framöver för att inte äventyra tillståndet.

Lycka till med träningarna och mycket nöje med vår numera kraftigt uppdaterade bana.


Styrelsen.

Nytt aktivitets schema.

(2019-04-11)

Nu testar vi lite förändringar i Aktivitets schemat. Framförallt så läggs det in schemalagda träningstider som blir gren specifika på Gevärsbanan. även lite ändringar har skett på pistolvallen. Förhoppningen är att vi skall tillgodose ännu fler skyttar på fler tider. In och kontrollera så ni får ett grepp om läget.

Om förslag till förbättringar finns så kontakta Joakim W.

Hur du uppdaterar dina uppgifter i medlemsregistret.

(2017-12-07)

Uppdatera dina uppgifter i Idrottonline för att inte missa medlemsutskick samt medlemsavgiftsfakturor. Gör enligt instruktionen nedan.

Gå till webbsida vi länken nedan.

http://idrottonline.se/SkepplandaSkF-Skyttesport/

Klicka på hänglåset längst upp till höger och använda ert personnummer som id sen lösenord ni fått utskickat till er, om du inte kommer ihåg ditt lösenord, klicka på glömt lösenord och där kan ni få ett nytt lösenord utskickat och sen logga in. Klicka sedan på ditt namn längst uppe i höger hörn. Om du fortfarande har problem efter att ha följd dom här anvisningarna kan du maila magnus@studioalice.se


Medlemsansökan

Du är välkommen att söka som medlem i Skepplanda Skytteförening. För att bli medlem i föreningen och använda föreningens anläggning ställs följande krav:

 • - Just nu är det medlemsstopp i föreningen
 • - Att du godkänts av styrelsen.
 • - Att du tagit del av den policy och de bestämmelser som gäller för anläggningen.
 • - Att du i övrigt uppfyller de punkter som återfinns på dokumentet för medlemsansökan.
 • - Att du i övrigt uppfyller de punkter som återfinns på dokumentet för medlemsansökan.
 • - Att skall du ha minst en av styrelsen känd person inom föreningen som referens eller kunna visa upp ett utdrag från belastningsregistret i obrutet kuvert.

Föreningsintyg

För att du skall erhålla ett föreningsintyg, behöver villkoren i detta dokument uppfyllas. Skriv under dokumentet och skicka till sekreterare@skepplandaskytte.se

Här kan du hämta det aktuella dokumentet för föreningsintyg hos Polisen.

Medlemsavgifter 2019

Grundavgift: 400 kr
Pistolsektionen: 140 kr
Pistolskytteförbundet: 260 kr

För medlem som önskar tävla tillkommer avgift till respektive förbund.

En viktigt del av medlemsansökan är säkerhetsgenomgången på banan. Då kan Du ställa och få svar på eventuella frågor.

Medlemsstopp just nu.

Vägbeskrivning från Göteborg

Kör E45 norr mot Karlstad. Sväng av mot Skepplanda. I Skepplanda sväng vänster mot Sollebrun/Hållanda. Kör ca 10,5 km, sväng höger mot Holmevattnet/Skepplanda sportskyttar. Efter va 3,5 km är du framme.

Anvisningar via Google maps

Styrelse för 2019

 • Ordförande Patrik Larsson
 • Vice ordförande, Joakim Wallin
 • Kassör, Magnus von Brömsen
 • Sekreterare, Henrik Natzen
 • Ledamot, Leif Gardtman
 • Ledamot, Thomas Olesen
 • Suppleant, Tobias Bumble
 • Suppleant, Ove Svensson
 • Suppleant, Christoffer Lindfors
 • Revisorer: Victor Hellner och Daniel Johnsson
 • Revisorssuppleanter: Erik Andersson och Rickard Olsson
 • Valberedning: Louise Lidholm, Erik Lindström och Hampus Rex.
 • Skjutbanechef: Christoffer Lindfors

Vill du komma i kontakt med styrelsen så gör det genom att maila till:
Allmänt: info@skepplandaskytte.se