SSF logo

MENY

Medlemsinformation

Vänd dig till styrelsen när du har frågor om medlemsansökning, aktivitetsintyg, licensansökningar etc.

medlemmar

Medlemsinfo

Förbud för allt gevärsskytte på Pistolbanan! samt pistolskytte på gevärsbanan.

(2018-10-31)

Föreningen har fått påbackning av Polismyndigheten att Skjutbanetillståndet EJ medger skytte med gevär av alla kalibrar inklusive Cal22 lr på Pistolvallen. 

Så tills detta är ombesiktigat råder gevärsförbud på pistol Samt pistolförbud på gevärsvallen. Detta gäller ALLA! oavsett gren. 

Observera att det utan undantag är skjutbaneinstruktionen som skall följas till punkt och pricka. 

Detta är skarpt läge och missbruk utsätter banan för risk att stängas ner av Polismyndigheten. 

MVH skjutbanechefen. 

Skepplanda Oktoberfest. Svenska mästerskapen IPSC Minirifle.

(2018-09-26)

Helgen den 20/21 oktober arrangerar Skepplanda SF Svenska mästerskapen i Minirifle. Tävlingsledningen önskar att få så mycket hjälp det är möjligt av medlemmar även utanför ordinarie IPSC sektion. Anmäl ert intresse att vara med o hjälpa till på föreningens Facebook grupp eller kontakta styrelsen om ni inte använder Facebook. 

Lördag samt söndag 13/14 oktober kommer alla tävlingsstationer att byggas så då är det också tacksamt med en hjälpande hand. 

Medlemsansökan

Du är välkommen att söka som medlem i Skepplanda Skytteförening. För att bli medlem i föreningen och använda föreningens anläggning ställs följande krav:

 • - Just nu är det medlemsstopp i föreningen
 • - Att du godkänts av styrelsen.
 • - Att du tagit del av den policy och de bestämmelser som gäller för anläggningen.
 • - Att du i övrigt uppfyller de punkter som återfinns på dokumentet för medlemsansökan.
 • - Att du i övrigt uppfyller de punkter som återfinns på dokumentet för medlemsansökan.
 • - Att skall du ha minst en av styrelsen känd person inom föreningen som referens eller kunna visa upp ett utdrag från belastningsregistret i obrutet kuvert.

Föreningsintyg

För att du skall erhålla ett föreningsintyg, behöver villkoren i detta dokument uppfyllas. Skriv under dokumentet och skicka till sekreterare@skepplandaskytte.se

Här kan du hämta det aktuella dokumentet för föreningsintyg hos Polisen.

Medlemsavgift 2018

Pistolsektionen: 540 kr

För medlem som önskar tävla tillkommer avgift till respektive förbund

En viktigt del av medlemsansökan är säkerhetsgenomgången på banan. Då kan Du ställa och få svar på eventuella frågor.

För att söka till Skepplanda Skytteförening så fyller du i PDF-dokumentet och skickar det till ansokan@skepplandaskytte.se

Ladda ner medlemsansökan. Medlemsstopp just nu.

Beroende på webbläsare kan du behöva ladda ner ansökan för att fylla i.

Vägbeskrivning från Göteborg

Kör E45 norr mot Karlstad. Sväng av mot Skepplanda. I Skepplanda sväng vänster mot Sollebrun/Hållanda. Kör ca 10,5 km, sväng höger mot Holmevattnet/Skepplanda sportskyttar. Efter va 3,5 km är du framme.

Anvisningar via Google maps

Styrelse för 2018

 • Ordförande Jonas Forslund
 • Vice ordförande, Joakim Wallin
 • Kassör, Magnus von Brömsen
 • Sekreterare, Maria Revling
 • Ledamot, Ola Thorsson
 • Revisorer: Jan Arleij och Jonas Landin
 • Revisorssuppleanter: Christoffer Lindfors och Richard Olsson
 • Valberedning: Tobias Tilgman och Alexander Runesson

Vill du komma i kontakt med styrelsen så gör det genom att maila till:
Allmänt: info@skepplandaskytte.se