SSF logo

MENY

Medlemsinformation

Vänd dig till styrelsen när du har frågor om medlemsansökning, aktivitetsintyg, licensansökningar etc.

medlemmar

Medlemsinfo

Arbetshelg på skjutbanan.

(2019-04-16)

Nu är det dags för en arbetshelg på banan. I år är denna extra viktig på grund av att i juli sker en besiktning av banan, och det finns uppgifter som MÅSTE åtgärdas för att få den godkänd. Efter arbetsdagarna kommer vallarna att kompletteras med ytterligare material för att uppnå kraven på kulfången.

Ej godkänd bana betyder totalt skjutförbud.

För att alla skall få en möjlighet att hjälpa till, är helgen 11-12 maj avsatt till detta. Önskvärt är att du ställer upp minst en av dessa dagar. Samling sker vid målbodarna kl 9,00 båda dagarna.

Vi kommer att kraftsamla arbetet på skjutvallarna. Medtag spadar, krattor, skottkärror och liknande redskap. Klubben bjuder på grillkorv med tillbehör.

Väl mött.

/Styrelsen.

Nytt aktivitets schema.

(2019-04-11)

Nu testar vi lite förändringar i Aktivitets schemat. Framförallt så läggs det in schemalagda träningstider som blir gren specifika på Gevärsbanan. även lite ändringar har skett på pistolvallen. Förhoppningen är att vi skall tillgodose ännu fler skyttar på fler tider. In och kontrollera så ni får ett grepp om läget.

Om förslag till förbättringar finns så kontakta Joakim W.

Betalning av medlemsavgift

(2019-03-29)

Senast den 1 april måste du betala din medlemsavgift om du fortfarande vill vara medlem. Vid obetald medlemsavgift kommer du att raderas från medlemsregistret hos Idrott Online.

Förbud för allt gevärsskytte på Pistolbanan! samt pistolskytte på gevärsbanan.

(2018-10-31)

Föreningen har fått påbackning av Polismyndigheten att Skjutbanetillståndet EJ medger skytte med gevär av alla kalibrar inklusive Cal22 lr på Pistolvallen.

Så tills detta är ombesiktigat råder gevärsförbud på pistol Samt pistolförbud på gevärsvallen. Detta gäller ALLA! oavsett gren.

Observera att det utan undantag är skjutbaneinstruktionen som skall följas till punkt och pricka.

MVH skjutbanechefen.

Medlemsansökan

Du är välkommen att söka som medlem i Skepplanda Skytteförening. För att bli medlem i föreningen och använda föreningens anläggning ställs följande krav:

 • - Just nu är det medlemsstopp i föreningen
 • - Att du godkänts av styrelsen.
 • - Att du tagit del av den policy och de bestämmelser som gäller för anläggningen.
 • - Att du i övrigt uppfyller de punkter som återfinns på dokumentet för medlemsansökan.
 • - Att du i övrigt uppfyller de punkter som återfinns på dokumentet för medlemsansökan.
 • - Att skall du ha minst en av styrelsen känd person inom föreningen som referens eller kunna visa upp ett utdrag från belastningsregistret i obrutet kuvert.

Föreningsintyg

För att du skall erhålla ett föreningsintyg, behöver villkoren i detta dokument uppfyllas. Skriv under dokumentet och skicka till sekreterare@skepplandaskytte.se

Här kan du hämta det aktuella dokumentet för föreningsintyg hos Polisen.

Medlemsavgifter 2019

Grundavgift: 400 kr
Pistolsektionen: 140 kr
Pistolskytteförbundet: 260 kr

För medlem som önskar tävla tillkommer avgift till respektive förbund.

En viktigt del av medlemsansökan är säkerhetsgenomgången på banan. Då kan Du ställa och få svar på eventuella frågor.

Medlemsstopp just nu.

Vägbeskrivning från Göteborg

Kör E45 norr mot Karlstad. Sväng av mot Skepplanda. I Skepplanda sväng vänster mot Sollebrun/Hållanda. Kör ca 10,5 km, sväng höger mot Holmevattnet/Skepplanda sportskyttar. Efter va 3,5 km är du framme.

Anvisningar via Google maps

Styrelse för 2019

 • Ordförande Patrik Larsson
 • Vice ordförande, Joakim Wallin
 • Kassör, Magnus von Brömsen
 • Sekreterare, Henrik Natzen
 • Ledamot, Leif Gardtman
 • Ledamot, Thomas Olesen
 • Suppleant, Tobias Bumble
 • Suppleant, Ove Svensson
 • Suppleant, Christoffer Lindfors
 • Revisorer: Victor Hellner och Daniel Johnsson
 • Revisorssuppleanter: Erik Andersson och Rickard Olsson
 • Valberedning: Louise Lidholm, Erik Lindström och Hampus Rex.

Vill du komma i kontakt med styrelsen så gör det genom att maila till:
Allmänt: info@skepplandaskytte.se