SSF logo

MENY

Skyttegrenar

Skepplanda Skytteförening (SSF) bedriver verksamhet för alla, från ungdomar till seniorer i ett flertal grenar inom gevärs- och pistolskytte. En kort presentation följer här.

IPSC

I dynamiskt skytte (IPSC) måste den tävlande mixa precision, kraft och snabbhet till en vinnande kombination.

Det mesta skyttet sker på korta håll, 5-15 meter, men avstånd upp till 45-50 meter förekommer. Att träffa ett 15 cm brett poängområde på 45-50 meter kan tyckas enkelt för en erfaren pistolskytt, men inom IPSC-skytte är endast grova vapen tillåtna (9 mm eller grövre kaliber). Även tiden är en avgörande faktor. Uppnådd poäng från träffarna divideras med totaltiden för genomförandet av skjutmomentet på stationen, vilket ökar utmaningen.

IPSC-skytte bedrivs i tre huvudgrenar, pistol, gevär och hagelgevär, alla med olika divisioner att tävla i beroende på vilken vapentyp de tävlande använder.

Ipsc2 sq bw
Falt bw

Nationellt skytte

Banskytte (precisionsskytte)

Inom det nationella banskyttet används klasserna A, B och C där B utökats till att även omfatta revolvrar. Den internationella precisionstavlan används på ett avstånd av 25 meter.

Fältskytte

Fältskyttet är något som är unikt för de nordiska länderna. Förutsättningarna varierar starkt mellan olika tävlingar och till och med olika stationer på en enskild tävling.

Normalt omfattar samtliga stationer sex skott, men skjuttiden kan variera från ett fåtal till så mycket som tjugo sekunder på varje enskild station beroende på målens beskaffenhet, antal och avstånd. Banan läggs vanligtvis över ett större område i skogsmark eller ute på ett skjutfält (härav namnet) och tar ofta en dryg timme att komma runt till fots.

Gevärsskytte

Gevärsskytte upp till 550 meter. Mer Info kommer. 

Ipsc rifle bw
Field target

Field target

Field Target är en sportskyttegren där man med luftgevär skjuter mot metallmål uppsatta i terrängen.

Field Target startade i Storbritannien runt 1981. Sporten sågs som ett alternativ till jakt. Målen bestod av metallsiluetter liknande smådjur. Målområdet bestod i början av ett klistermärke som gav poäng vid träff. Senare byttes målfiguren/klistermärket ut mot ett mål som faller om man träffar det då 50 mm stora hålet på frontplattan. Vanligast vapen var ett fjäderdrivet brytgevär med 5,5 mm kaliber. Anledningen till vapentypen var helt enkelt att det var den vanligaste typen vid denna tid. Kalibervalet styrdes av att det var den kaliber som erbjöd mest precision vid längre avstånd. Avståndsbedömning gjordes med hjälp av ögat och mycket träning, kikarsikten hade sällan högre förstoring än 9 gånger.

Numera skjuter man klasserna PCP/fjäder. Internationellt är det numera den engelska energigränsen som gäller, ca 16 joule. Man har minst 40 fallmål på mellan 8–50 meter (10-50 meter i Sverige) med killzones på 15–40 mm i en normal tävling. Godkända skjutställningar är sittande, knästående och stående.

Svartkrut

Svartkrutsskytte är samlingsnamnet på skytte med flera olika vapengrupper. Det dom har gemensamt är att dom antagligen är originalvapen från den tid då man använde svartkrut, eller är nytillverkade kopior av ett välkänt originalvapen, en så kallad replika. Man skjuter med både mynningsladdade vapen som patronladdade. Det förekommer både Luntlås, hjullås, flintlås, slaglås och centralantända vapen.

Man tävlar i både ban- och fältskytte samt jaktstig. Verksamheten är organiserad i Svenska Svartkrutsskyttefederationen vanligen kallad SSSF.

SSSF är ett av polisen godkänt förbund med både nationell och internationell tävlingsverksamhet. Svartkrutsskytte är en idealisk gren för den som är intresserad av äldre vapen och hur dom fungerar.

svartkrut

Aktuellt

Kommande aktiviteter på skjutbanan. Saknar du något? Skicka ett mejl till styrelsen.

 • 18/11, 09:00 - Dynamiskt, Pistolbanan
 • 18/11, 13:00 - Nationellt / svartkrut Pistolbanan
 • 18/11, 13:00 - Dynamiskt Gevärsbanan. 0-300 m
 • 19/11, 09:00 - Nationellt / svartkrut, Pistolbanan
 • 19/11, 13:00 - Dynamiskt, Pistolbanan
 • 20/11, 13:00 - Nationellt/Svartkrut. Pistolbanan
 • 20/11, 18:00 - Ungdomsskytte.
 • 21/11, 09:00 - Nationellt/Svartkrut Pistolbanan.
 • 21/11, 09:00 - Nationellt/svartkrut, Pistolbanan
 • 21/11, 13:00 - Dynamiskt Pistolbanan.
 • 21/11, 13:00 - PRS/långhålls skytte 100-570m Gevärsbanan.
 • 22/11, 08:00 - Gevärsträning 100-570m
 • 22/11, 10:00 - Dynamiskt, Pistolbanan
 • 22/11, 17:00 - Dynamiskt Gevärsbanan. 0-300m
 • 23/11, 09:00 - Pistolskytte enligt ök på plats.
 • 23/11, 11:00 - Dynamiskt, Pistolbanan
 • 24/11, 09:00 - Nationellt/Svartkrut, Pistolbanan
 • 24/11, 13:00 - Dynamiskt, Pistolbanan
 • 25/11, 09:00 - Dynamiskt, Pistolbanan
 • 25/11, 13:00 - Dynamiskt Gevärsbanan. 0-300 m
 • 25/11, 13:00 - Nationellt / svartkrut Pistolbanan
 • 26/11, 09:00 - Nationellt / svartkrut, Pistolbanan
 • 26/11, 13:00 - Dynamiskt, Pistolbanan
 • 27/11, 13:00 - Nationellt/Svartkrut. Pistolbanan
 • 27/11, 18:00 - Ungdomsskytte.
 • 28/11, 09:00 - Nationellt/Svartkrut Pistolbanan.
 • 28/11, 09:00 - Nationellt/svartkrut, Pistolbanan
 • 28/11, 13:00 - Dynamiskt Pistolbanan.
 • 28/11, 13:00 - PRS/långhålls skytte 100-570m Gevärsbanan.
 • 29/11, 08:00 - Gevärsträning 100-570m
 • 29/11, 10:00 - Dynamiskt, Pistolbanan
 • 29/11, 17:00 - Dynamiskt Gevärsbanan. 0-300m
 • 30/11, 09:00 - Pistolskytte enligt ök på plats.
 • 30/11, 11:00 - Dynamiskt, Pistolbanan
 • 01/12, 10:00 - Banan avlyst för 570 meters långhållsträning. Pistolbanan stängd.

Medlemsinfo

Aktuell information om händelser och aktiviteter i klubben. Kontakta styrelsen om du vill informera medlemmarna.

Skjutförbud Älgjaktsveckan.

(2019-09-24)

OBSERVERA att vi har haft felaktig info på skjutbaneinstruktionen ang vilken vecka det är stängt för älgjakt på banan.

Det är ANDRA veckan i oktober som gäller. 14-20 oktober helt enkelt. Uppdaterad instruktion är på väg.

Att göra lista för alla som missat arbetsdagarna.

(2019-08-17)

Nedan följer ett antal punkter som beskriver nödvändiga arbetsuppgifter på skjutbanan, Om man missat att deltaga på våra arbetsdagar finns här en bra chans att bidra till föreningen på egen tid. kontakta Joakim eller Patrik om frågetecken finns och meddela även när uppgift är utförd. Detta bokförs sedan och används som förenings verksamhet vid intygs sökning tex.

1. Slänga skräpet till höger om målboden. slänga skräpet vid stugan samt städa upp där.

2. Röja gräs/sly framför skjutvallar gevärsbanan.

3. Tillverka stålmål och säk B uppdatera gevärsbanans bunkrar. (Kontakta JW eller PL för info)


Nytt aktivitets schema.

(2019-04-11)

Nu testar vi lite förändringar i Aktivitets schemat. Framförallt så läggs det in schemalagda träningstider som blir gren specifika på Gevärsbanan. även lite ändringar har skett på pistolvallen. Förhoppningen är att vi skall tillgodose ännu fler skyttar på fler tider. In och kontrollera så ni får ett grepp om läget.

Om förslag till förbättringar finns så kontakta Joakim W.

Hur du uppdaterar dina uppgifter i medlemsregistret.

(2017-12-07)

Uppdatera dina uppgifter i Idrottonline för att inte missa medlemsutskick samt medlemsavgiftsfakturor. Gör enligt instruktionen nedan.

Gå till webbsida vi länken nedan.

http://idrottonline.se/SkepplandaSkF-Skyttesport/

Klicka på hänglåset längst upp till höger och använda ert personnummer som id sen lösenord ni fått utskickat till er, om du inte kommer ihåg ditt lösenord, klicka på glömt lösenord och där kan ni få ett nytt lösenord utskickat och sen logga in. Klicka sedan på ditt namn längst uppe i höger hörn. Om du fortfarande har problem efter att ha följd dom här anvisningarna kan du maila magnus@studioalice.se


Mer information till medlemmar →