SSF logo

MENY

Skyttegrenar

Skepplanda Skytteförening (SSF) bedriver verksamhet för alla, från ungdomar till seniorer i ett flertal grenar inom gevärs- och pistolskytte. En kort presentation följer här.

IPSC

I dynamiskt skytte (IPSC) måste den tävlande mixa precision, kraft och snabbhet till en vinnande kombination.

Det mesta skyttet sker på korta håll, 5-15 meter, men avstånd upp till 45-50 meter förekommer. Att träffa ett 15 cm brett poängområde på 45-50 meter kan tyckas enkelt för en erfaren pistolskytt, men inom IPSC-skytte är endast grova vapen tillåtna (9 mm eller grövre kaliber). Även tiden är en avgörande faktor. Uppnådd poäng från träffarna divideras med totaltiden för genomförandet av skjutmomentet på stationen, vilket ökar utmaningen.

IPSC-skytte bedrivs i tre huvudgrenar, pistol, gevär och hagelgevär, alla med olika divisioner att tävla i beroende på vilken vapentyp de tävlande använder.

Ipsc2 sq bw
Falt bw

Nationellt skytte

Banskytte (precisionsskytte)

Inom det nationella banskyttet används klasserna A, B och C där B utökats till att även omfatta revolvrar. Den internationella precisionstavlan används på ett avstånd av 25 meter.

Fältskytte

Fältskyttet är något som är unikt för de nordiska länderna. Förutsättningarna varierar starkt mellan olika tävlingar och till och med olika stationer på en enskild tävling.

Normalt omfattar samtliga stationer sex skott, men skjuttiden kan variera från ett fåtal till så mycket som tjugo sekunder på varje enskild station beroende på målens beskaffenhet, antal och avstånd. Banan läggs vanligtvis över ett större område i skogsmark eller ute på ett skjutfält (härav namnet) och tar ofta en dryg timme att komma runt till fots.

Gevärsskytte

Gevärsskytte upp till 550 meter. Mer Info kommer. 

Ipsc rifle bw
Field target

Field target

Field Target är en sportskyttegren där man med luftgevär skjuter mot metallmål uppsatta i terrängen.

Field Target startade i Storbritannien runt 1981. Sporten sågs som ett alternativ till jakt. Målen bestod av metallsiluetter liknande smådjur. Målområdet bestod i början av ett klistermärke som gav poäng vid träff. Senare byttes målfiguren/klistermärket ut mot ett mål som faller om man träffar det då 50 mm stora hålet på frontplattan. Vanligast vapen var ett fjäderdrivet brytgevär med 5,5 mm kaliber. Anledningen till vapentypen var helt enkelt att det var den vanligaste typen vid denna tid. Kalibervalet styrdes av att det var den kaliber som erbjöd mest precision vid längre avstånd. Avståndsbedömning gjordes med hjälp av ögat och mycket träning, kikarsikten hade sällan högre förstoring än 9 gånger.

Numera skjuter man klasserna PCP/fjäder. Internationellt är det numera den engelska energigränsen som gäller, ca 16 joule. Man har minst 40 fallmål på mellan 8–50 meter (10-50 meter i Sverige) med killzones på 15–40 mm i en normal tävling. Godkända skjutställningar är sittande, knästående och stående.

Svartkrut

Svartkrutsskytte är samlingsnamnet på skytte med flera olika vapengrupper. Det dom har gemensamt är att dom antagligen är originalvapen från den tid då man använde svartkrut, eller är nytillverkade kopior av ett välkänt originalvapen, en så kallad replika. Man skjuter med både mynningsladdade vapen som patronladdade. Det förekommer både Luntlås, hjullås, flintlås, slaglås och centralantända vapen.

Man tävlar i både ban- och fältskytte samt jaktstig. Verksamheten är organiserad i Svenska Svartkrutsskyttefederationen vanligen kallad SSSF.

SSSF är ett av polisen godkänt förbund med både nationell och internationell tävlingsverksamhet. Svartkrutsskytte är en idealisk gren för den som är intresserad av äldre vapen och hur dom fungerar.

svartkrut

Aktuellt

Kommande aktiviteter på skjutbanan. Saknar du något? Skicka ett mejl till styrelsen.

 • 22/03, 09:00 - Dynamiskt, Pistolbanan
 • 23/03, 09:00 - Föreningsutb.Pistolbanan
 • 23/03, 11:00 - Dynamiskt, Pistolbanan
 • 24/03, 09:00 - Nationellt/Svartkrut, Pistolbanan
 • 24/03, 13:00 - Dynamiskt, Pistolbanan
 • 25/03, 09:00 - Dynamiskt, Pistolbanan
 • 25/03, 13:00 - Nationellt / svartkrut Pistolbanan
 • 26/03, 09:00 - Nationellt / svartkrut, Pistolbanan
 • 26/03, 13:00 - Dynamiskt, Pistolbanan
 • 27/03, 09:00 - Företräde 570 m (Pistolbanan ej tillåten beträda !! )
 • 27/03, 13:00 - Nationellt/Svartkrut. Pistolbanan
 • 27/03, 18:00 - Nationellt korthåll Cal 22 gevär.
 • 28/03, 09:00 - Nationellt/svartkrut, Pistolbanan
 • 28/03, 13:00 - Nationellt/cal22. Pistolbanan
 • 29/03, 09:00 - Dynamiskt, Pistolbanan
 • 30/03, 09:00 - Föreningsutb.Pistolbanan
 • 30/03, 11:00 - Dynamiskt, Pistolbanan
 • 31/03, 09:00 - Nationellt/Svartkrut, Pistolbanan
 • 31/03, 13:00 - Dynamiskt, Pistolbanan
 • 01/04, 09:00 - Dynamiskt, Pistolbanan
 • 01/04, 13:00 - Nationellt / svartkrut Pistolbanan
 • 02/04, 09:00 - Nationellt / svartkrut, Pistolbanan
 • 02/04, 13:00 - Dynamiskt, Pistolbanan
 • 03/04, 09:00 - Företräde 570 m (Pistolbanan ej tillåten beträda !! )
 • 03/04, 13:00 - Nationellt/Svartkrut. Pistolbanan
 • 03/04, 18:00 - Nationellt korthåll Cal 22 gevär.
 • 04/04, 09:00 - Nationellt/svartkrut, Pistolbanan
 • 04/04, 13:00 - Nationellt/cal22. Pistolbanan
 • 05/04, 09:00 - Dynamiskt, Pistolbanan

Medlemsinfo

Aktuell information om händelser och aktiviteter i klubben. Kontakta styrelsen om du vill informera medlemmarna.

Förbud för allt gevärsskytte på Pistolbanan! samt pistolskytte på gevärsbanan.

(2018-10-31)

Föreningen har fått påbackning av Polismyndigheten att Skjutbanetillståndet EJ medger skytte med gevär av alla kalibrar inklusive Cal22 lr på Pistolvallen.

Så tills detta är ombesiktigat råder gevärsförbud på pistol Samt pistolförbud på gevärsvallen. Detta gäller ALLA! oavsett gren.

Observera att det utan undantag är skjutbaneinstruktionen som skall följas till punkt och pricka.

MVH skjutbanechefen.

Mer information till medlemmar →