SSF logo

MENY

Medlemsinformation

Vänd dig till styrelsen när du har frågor om medlemsansökning, aktivitetsintyg, licensansökningar etc.

medlemmar

Medlemsinfo

Utskick av medlemsfaktura 2020.

(2020-02-04)

Styrelsen har på förslag att skicka ut medlemsavgiften för 2020 EFTER årsmötet den 24/2. Alla som betalt medlemsavgift för 2019 har rätt att deltaga på mötet. Orsaken är att få möjlighet att förändra medlemsavgiften enligt stadgarna redan 2020. För att kunna göra detta krävs beslut på årsmötet och normalt blir detta då genomförbart tidigast året efter. Styrelsens ambition är att skapa en enhetlig avgift för alla grenar och inte som nu en speciell för pistol och en för gevär. kassören har ett styvt jobb att sortera detta och osäkerhet kring korrekt avgift har därmed funnits. Dessutom behöver föreningen höja avgiften för att kompensera bortfallet på grund av de minskade intäkterna genom föreningsbidrag för 2020. Det finns fortfarande behov för kostsamt underhåll på banan och lokaler. Detta bör kunna genomföras utan att bryta mot några stadgar och om medlemmar har synpunkter på avgiften så kan detta debatteras och röstas om på årsmötet. Finns andra frågor kring detta så kontakta gärna styrelsen för mer info.

MVH Styrelsen.

Extra årsmöte Skepplanda SF 2020.

(2020-01-10)

Styrelsen informerar om att extra årsmöte hålls i hemvärnsgården måndagen 16/2 2020 kl 19,00. orsaken till extra möte är den vakanta ordförande posten.

Valberedningens förslag till ordförande 2020:

Bjarne Larning. samt Robert Bengtsson.

Sedan förra mötet valda ledamöter.

Ledamot: Henrik Natz'en

Ledamot: Thomas Olesen.

Ledamot: Tobbe Bomble

Ledamot: Erik Andersson

Suppleant: Leif Gardtman

Suppleant: Göran Wallström

Suppleant: Hampus Rex

Revisor: Viktor Hellner

Revisor: Jonas Forslund.

Resultatrapport 2019, Balansrapport 2019, Budget 2020, revisionsberättelse, proposition avgift, motion ersättningar, motion grenasvariga och verksamhetsberättelse.

Aktivitets schema.

(2019-04-11)

Nu testar vi lite förändringar i Aktivitets schemat. Framförallt så läggs det in schemalagda träningstider som blir gren specifika på Gevärsbanan. även lite ändringar har skett på pistolvallen. Förhoppningen är att vi skall tillgodose ännu fler skyttar på fler tider. In och kontrollera så ni får ett grepp om läget.

Om förslag till förbättringar finns så kontakta Joakim W.

Hur du uppdaterar dina uppgifter i medlemsregistret.

(2017-12-07)

Uppdatera dina uppgifter i Idrottonline för att inte missa medlemsutskick samt medlemsavgiftsfakturor. Gör enligt instruktionen nedan.

Gå till webbsida vi länken nedan.

http://idrottonline.se/SkepplandaSkF-Skyttesport/

Klicka på hänglåset längst upp till höger och använda ert personnummer som id sen lösenord ni fått utskickat till er, om du inte kommer ihåg ditt lösenord, klicka på glömt lösenord och där kan ni få ett nytt lösenord utskickat och sen logga in. Klicka sedan på ditt namn längst uppe i höger hörn. Om du fortfarande har problem efter att ha följd dom här anvisningarna kan du maila magnus@studioalice.se


Medlemsansökan

Du är välkommen att söka som medlem i Skepplanda Skytteförening. För att bli medlem i föreningen och använda föreningens anläggning ställs följande krav:

 • - Just nu är det medlemsstopp i föreningen
 • - Att du godkänts av styrelsen.
 • - Att du tagit del av den policy och de bestämmelser som gäller för anläggningen.
 • - Att du i övrigt uppfyller de punkter som återfinns på dokumentet för medlemsansökan.
 • - Att du i övrigt uppfyller de punkter som återfinns på dokumentet för medlemsansökan.
 • - Att skall du ha minst en av styrelsen känd person inom föreningen som referens eller kunna visa upp ett utdrag från belastningsregistret i obrutet kuvert.

Föreningsintyg

För att du skall erhålla ett föreningsintyg, behöver villkoren i detta dokument uppfyllas. Skriv under dokumentet och skicka till sekreterare@skepplandaskytte.se

Här kan du hämta det aktuella dokumentet för föreningsintyg hos Polisen.

Medlemsavgifter 2019

Grundavgift: 400 kr
Pistolsektionen: 140 kr
Pistolskytteförbundet: 260 kr

För medlem som önskar tävla tillkommer avgift till respektive förbund.

En viktigt del av medlemsansökan är säkerhetsgenomgången på banan. Då kan Du ställa och få svar på eventuella frågor.

Medlemsstopp just nu.

Vägbeskrivning från Göteborg

Kör E45 norr mot Karlstad. Sväng av mot Skepplanda. I Skepplanda sväng vänster mot Sollebrun/Hållanda. Kör ca 10,5 km, sväng höger mot Holmevattnet/Skepplanda sportskyttar. Efter ca 3,5 km är du framme.

Anvisningar via Google maps

Styrelse för 2020

 • Ordförande Bjarne Larning
 • Vice ordförande,
 • Kassör, Daniel Johnsson
 • Sekreterare, Henrik Natzen
 • Ledamot, Thomas Olesen
 • Ledamot, Erik Andersson
 • Ledamot, Tobias Bumble
 • Suppleant, Leif Gardtman
 • Suppleant, Göran Wallström
 • Revisorer: Victor Hellner och Jonas Forslund
 • Valberedning: Louise Lidholm, Erik Lindström och Hampus Rex.

Vill du komma i kontakt med styrelsen så gör det genom att maila till:
Allmänt: info@skepplandaskytte.se