SSF logo

MENY

Banor från 25 till 570 meter.

Här bedrivs skytte med gevär, pistol och revolver. Vi disponerar skjutavstånd på 25, 100, 200, 300, 400, 500 och 570 meter.

Pistolbana bw

Regler för skjutbanan

Nybörjarträning äger rum på måndagar klockan 18.00 med start i april t.o.m. september (För tillfället inget bestämt datum).

Bantävlingarna börjar alltid klockan 18.00 och fälttävlingarna klockan 09.30 om inget annat anges. Startavgift är 50:-/start.

Nya skjutbaneinstruktioner 2019

Med de nya och utökade skyttemöjligheterna på bana är det av vikt att man känner till säkerhetsbestämmelserna för civilt skytte. Här hittar du hittar Säk B

Viktigt!

  • Det är förbjudet att beträda kulfånget. Sanden rasar ner och är då inte längre godkänd.
  • Skytte på banan är ej tillåten på bl.a. Långfredag, Påskdagen & Juldagen. Dessa dagar är det allmänt skjutförbud i hela landet.
  • Vid allt skytte skall av säkerhetsskäl alltid ansvarig skjutledare utses. Är ni två personer är alltså en av er skjutledare.
  • Vid olycka, ring 112 och meddela olycksplatsen som ”Skepplanda Skyttecenter, Högsjö mosse” Invänta utryckningsfordon vid parkeringen innan bommen.
  • Avspärrningslinan över vägen skall spännas upp vid allt gevärsskytte.
  • Markören i skyttegraven skall vridas till grönt när skytte på gevärsbanan pågår.
  • Vi måste hjälpas åt att hålla vår skjutbana snygg och prydlig. Släng inte skräp på marken utan i papperskorgar eller soptunnor. Tar ni med något dit, TA MED DET HEM!

Bokning av bana

Banan - eller del av banan - kan bokas av aktiv medlem genom att skicka in en ansökan till styrelsen. Om du vill boka banan för skjutning vid andra tidpunkter än de som redan står som bokade i programmet, kontakta ordförande. Kriterierna för aktiv medlem är detsamma som för att erhålla föreningsintyg.

Bokade tider av banan hittar du i kalendern under Aktiviteter.

Skepplanda Skytteförening grundades år 1917 så 2017 firade vi 100 år som klubb. Vi har utvecklats från att fram till 1980-talet vara en ren gevärs- och k-pistförening till att idag ha sin verksamhet spridd på många "ben".

Föreningen ligger naturskönt och stilla i Hålanda, i norra delen av Ale kommun, och är öppen för dig som är intresserad av skytte med kulvapen oavsett om du är tävlingsskytt eller jägare. Platsen kallas Skepplanda Skyttecenter för vi har Skepplanda Sportskyttar (Trap, Skeet och olika viltbanor) som grannar. Detta är två olika föreningar och våra verksamheter är alltså helt skilda från varandra.

Vi är idag mer än 200 medlemmar som aktivt ägnar sig åt skytte på vår anläggning, allt från inskjutning och övningsskytte med jaktvapen till tävling i IPSC, ban- och fältskytte.

Gevarsbana bw full