SSF logo

MENY

Skyttegrenar

Skepplanda Skytteförening (SSF) bedriver verksamhet för alla, från ungdomar till seniorer i ett flertal grenar inom gevärs- och pistolskytte. En kort presentation följer här.

IPSC

I dynamiskt skytte (IPSC) måste den tävlande mixa precision, kraft och snabbhet till en vinnande kombination.

Det mesta skyttet sker på korta håll, 5-15 meter, men avstånd upp till 45-50 meter förekommer. Att träffa ett 15 cm brett poängområde på 45-50 meter kan tyckas enkelt för en erfaren pistolskytt, men inom IPSC-skytte är endast grova vapen tillåtna (9 mm eller grövre kaliber). Även tiden är en avgörande faktor. Uppnådd poäng från träffarna divideras med totaltiden för genomförandet av skjutmomentet på stationen, vilket ökar utmaningen.

IPSC-skytte bedrivs i tre huvudgrenar, pistol, gevär och hagelgevär, alla med olika divisioner att tävla i beroende på vilken vapentyp de tävlande använder.

Ipsc2 sq bw
Falt bw

Nationellt skytte

Banskytte (precisionsskytte)

Inom det nationella banskyttet används klasserna A, B och C där B utökats till att även omfatta revolvrar. Den internationella precisionstavlan används på ett avstånd av 25 meter.

Fältskytte

Fältskyttet är något som är unikt för de nordiska länderna. Förutsättningarna varierar starkt mellan olika tävlingar och till och med olika stationer på en enskild tävling.

Normalt omfattar samtliga stationer sex skott, men skjuttiden kan variera från ett fåtal till så mycket som tjugo sekunder på varje enskild station beroende på målens beskaffenhet, antal och avstånd. Banan läggs vanligtvis över ett större område i skogsmark eller ute på ett skjutfält (härav namnet) och tar ofta en dryg timme att komma runt till fots.

Gevärsskytte

Gevärsskytte upp till 550 meter. Mer Info kommer. 

Ipsc rifle bw
Field target

Field target

Field Target är en sportskyttegren där man med luftgevär skjuter mot metallmål uppsatta i terrängen.

Field Target startade i Storbritannien runt 1981. Sporten sågs som ett alternativ till jakt. Målen bestod av metallsiluetter liknande smådjur. Målområdet bestod i början av ett klistermärke som gav poäng vid träff. Senare byttes målfiguren/klistermärket ut mot ett mål som faller om man träffar det då 50 mm stora hålet på frontplattan. Vanligast vapen var ett fjäderdrivet brytgevär med 5,5 mm kaliber. Anledningen till vapentypen var helt enkelt att det var den vanligaste typen vid denna tid. Kalibervalet styrdes av att det var den kaliber som erbjöd mest precision vid längre avstånd. Avståndsbedömning gjordes med hjälp av ögat och mycket träning, kikarsikten hade sällan högre förstoring än 9 gånger.

Numera skjuter man klasserna PCP/fjäder. Internationellt är det numera den engelska energigränsen som gäller, ca 16 joule. Man har minst 40 fallmål på mellan 8–50 meter (10-50 meter i Sverige) med killzones på 15–40 mm i en normal tävling. Godkända skjutställningar är sittande, knästående och stående.

Svartkrut

Svartkrutsskytte är samlingsnamnet på skytte med flera olika vapengrupper. Det dom har gemensamt är att dom antagligen är originalvapen från den tid då man använde svartkrut, eller är nytillverkade kopior av ett välkänt originalvapen, en så kallad replika. Man skjuter med både mynningsladdade vapen som patronladdade. Det förekommer både Luntlås, hjullås, flintlås, slaglås och centralantända vapen.

Man tävlar i både ban- och fältskytte samt jaktstig. Verksamheten är organiserad i Svenska Svartkrutsskyttefederationen vanligen kallad SSSF.

SSSF är ett av polisen godkänt förbund med både nationell och internationell tävlingsverksamhet. Svartkrutsskytte är en idealisk gren för den som är intresserad av äldre vapen och hur dom fungerar.

svartkrut

Aktuellt

Kommande aktiviteter på skjutbanan. Saknar du något? Skicka ett mejl till styrelsen.

 • 17/05, 09:00 - Dynamiskt, Pistolbanan
 • 17/05, 13:00 - Dynamiskt Gevärsbanan. 0-300 m
 • 17/05, 13:00 - Nationellt / svartkrut Pistolbanan
 • 18/05, 09:00 - Nationellt / svartkrut, Pistolbanan
 • 18/05, 13:00 - Dynamiskt, Pistolbanan
 • 19/05, 08:00 - Medlemsbokning
 • 19/05, 13:00 - Nationellt/Svartkrut. Pistolbanan
 • 20/05, 09:00 - Nationellt/Svartkrut Pistolbanan.
 • 20/05, 09:00 - Nationellt/svartkrut, Pistolbanan
 • 20/05, 13:00 - Dynamiskt Pistolbanan.
 • 20/05, 13:00 - PRS/långhålls skytte 100-570m Gevärsbanan.
 • 21/05, 08:00 - Gevärsträning 100-570m
 • 21/05, 10:00 - Dynamiskt, Pistolbanan
 • 21/05, 17:00 - Dynamiskt Gevärsbanan. 0-300m
 • 22/05, 09:00 - Pistolskytte enligt ök på plats.
 • 22/05, 11:00 - Dynamiskt, Pistolbanan
 • 22/05, 14:00 - Långhålls/PRS Träning
 • 23/05, 09:00 - Nationellt/Svartkrut, Pistolbanan
 • 23/05, 13:00 - Dynamiskt, Pistolbanan
 • 24/05, 09:00 - Dynamiskt, Pistolbanan
 • 24/05, 13:00 - Dynamiskt Gevärsbanan. 0-300 m
 • 24/05, 13:00 - Nationellt / svartkrut Pistolbanan
 • 25/05, 09:00 - Nationellt / svartkrut, Pistolbanan
 • 25/05, 13:00 - Dynamiskt, Pistolbanan
 • 26/05, 13:00 - Nationellt/Svartkrut. Pistolbanan
 • 27/05, 09:00 - Nationellt/svartkrut, Pistolbanan
 • 27/05, 09:00 - Nationellt/Svartkrut Pistolbanan.
 • 27/05, 13:00 - Dynamiskt Pistolbanan.
 • 27/05, 13:00 - PRS/långhålls skytte 100-570m Gevärsbanan.
 • 28/05, 08:00 - Gevärsträning 100-570m
 • 28/05, 10:00 - Dynamiskt, Pistolbanan
 • 28/05, 17:00 - Dynamiskt Gevärsbanan. 0-300m
 • 29/05, 09:00 - Pistolskytte enligt ök på plats.
 • 29/05, 11:00 - Dynamiskt, Pistolbanan
 • 30/05, 09:00 - Nationellt/Svartkrut, Pistolbanan
 • 30/05, 13:00 - Dynamiskt, Pistolbanan
 • 31/05, 09:00 - Dynamiskt, Pistolbanan
 • 31/05, 13:00 - Dynamiskt Gevärsbanan. 0-300 m
 • 31/05, 13:00 - Nationellt / svartkrut Pistolbanan

Medlemsinfo

Aktuell information om händelser och aktiviteter i klubben. Kontakta styrelsen om du vill informera medlemmarna.

Utskick av medlemsfaktura 2020.

(2020-02-04)

Styrelsen har på förslag att skicka ut medlemsavgiften för 2020 EFTER årsmötet den 24/2. Alla som betalt medlemsavgift för 2019 har rätt att deltaga på mötet. Orsaken är att få möjlighet att förändra medlemsavgiften enligt stadgarna redan 2020. För att kunna göra detta krävs beslut på årsmötet och normalt blir detta då genomförbart tidigast året efter. Styrelsens ambition är att skapa en enhetlig avgift för alla grenar och inte som nu en speciell för pistol och en för gevär. kassören har ett styvt jobb att sortera detta och osäkerhet kring korrekt avgift har därmed funnits. Dessutom behöver föreningen höja avgiften för att kompensera bortfallet på grund av de minskade intäkterna genom föreningsbidrag för 2020. Det finns fortfarande behov för kostsamt underhåll på banan och lokaler. Detta bör kunna genomföras utan att bryta mot några stadgar och om medlemmar har synpunkter på avgiften så kan detta debatteras och röstas om på årsmötet. Finns andra frågor kring detta så kontakta gärna styrelsen för mer info.

MVH Styrelsen.

Extra årsmöte Skepplanda SF 2020.

(2020-01-10)

Styrelsen informerar om att extra årsmöte hålls i hemvärnsgården måndagen 16/2 2020 kl 19,00. orsaken till extra möte är den vakanta ordförande posten.

Valberedningens förslag till ordförande 2020:

Bjarne Larning. samt Robert Bengtsson.

Sedan förra mötet valda ledamöter.

Ledamot: Henrik Natz'en

Ledamot: Thomas Olesen.

Ledamot: Tobbe Bomble

Ledamot: Erik Andersson

Suppleant: Leif Gardtman

Suppleant: Göran Wallström

Suppleant: Hampus Rex

Revisor: Viktor Hellner

Revisor: Jonas Forslund.

Resultatrapport 2019, Balansrapport 2019, Budget 2020, revisionsberättelse, proposition avgift, motion ersättningar, motion grenasvariga och verksamhetsberättelse.

Aktivitets schema.

(2019-04-11)

Nu testar vi lite förändringar i Aktivitets schemat. Framförallt så läggs det in schemalagda träningstider som blir gren specifika på Gevärsbanan. även lite ändringar har skett på pistolvallen. Förhoppningen är att vi skall tillgodose ännu fler skyttar på fler tider. In och kontrollera så ni får ett grepp om läget.

Om förslag till förbättringar finns så kontakta Joakim W.

Hur du uppdaterar dina uppgifter i medlemsregistret.

(2017-12-07)

Uppdatera dina uppgifter i Idrottonline för att inte missa medlemsutskick samt medlemsavgiftsfakturor. Gör enligt instruktionen nedan.

Gå till webbsida vi länken nedan.

http://idrottonline.se/SkepplandaSkF-Skyttesport/

Klicka på hänglåset längst upp till höger och använda ert personnummer som id sen lösenord ni fått utskickat till er, om du inte kommer ihåg ditt lösenord, klicka på glömt lösenord och där kan ni få ett nytt lösenord utskickat och sen logga in. Klicka sedan på ditt namn längst uppe i höger hörn. Om du fortfarande har problem efter att ha följd dom här anvisningarna kan du maila magnus@studioalice.se


Mer information till medlemmar →